Stichting de Helpende Hand Wageningen  
Text/HTML

Vrijwilligersorganisatie ‘De Helpende Hand Wageningen’ houdt op te bestaan

Aangezien het niet gelukt is een vervanger te vinden voor de vertrekkende coördinator en secretaris van de Stichting ‘De Helpende Hand’ heeft het stichtingsbestuur besloten de stichting als aparte eenheid op te heffen. Zij vindt dat verantwoord omdat het merendeel van haar vrijwilligers heeft aangegeven dat, als De Helpende Hand zou opgaan in één andere organisatie of over andere organisaties verdeeld zou worden, zij gewoon willen doorgaan met het werk. Dat is voor hen belangrijker dan bij welke organisatie. Het gaat bij de meesten om klussen, tuinonderhoud of boodschappen doen, wat meestal alleen gedaan wordt. In een paar gevallen gaat het om groepswerk, dan bij klussen. Als laatste zijn er een paar, die zo af en toe wel eens een klus doen, min of meer oproepbaar in noodgevallen.

Het bestuur zal nu stappen ondernemen om, hoe spijtig ook, de procedure om de stichting per 1 maart 2021 op te heffen, te starten en de vrijwilligers en cliënten op andere mogelijkheden te wijzen. Het gaat dan om de Stichting Present, Changemakers, Solidez of het Vrijwilligerscentrum. In het kader van vereffening van de Stichting De Helpende Hand zal de eindrekening en de verantwoording gedeponeerd worden bij het handelsregister (KVK-vestiging Arnhem) en tot twee maanden na de verschijning van dit bericht ter inzage liggen. Daarna zal eventueel batig saldo op grond van haar statuten worden uitgekeerd aan een door het bestuur aangewezen organisatie voor algemeen nut.

Is onderdeel van Welsaam. Dit is het samenwerkingsverband voor de uitvoering van de activiteiten op het gebied van ontmoeten, ondersteuning en meedoen in de Wageningse samenleving.